new-text-sid...
נרשמתם בהצלחה!


כעת אנא גללו מטה קראו ואשרו את
שטר ההצהרה וההתחייבות לפני נישואין
 
singing_the_...
logo-wedding...

"סימן טוב ומזל טוב יהי לנו ולכל ישראל"

שטר הצהרה והתחייבות לפני נישואין

במסמך זה אתם מצהירים ומתחייבים כי אתם מקבלים את מסגרת הנישואים בתנועה הרפורמית דרכה אתם מתחתנים. חתימתכם עליו נדרשת על מנת שנוכל להפיק עבורכם תעודת חופה וזוגיות אשר תסייע לכם להוכיח את מעמדכם כידועים בציבור בפני הרשויות השונות בישראל.

אנא קראו בעיון את הכתוב ומלאו את טופס ההסכמה בתחתית העמוד