Screen_Shot_...
_______
________-___...
דמוקרטיה היא לא רק הצבעה בקלפי אחת לכמה שנים.
אם הערכים של חופש דת, שוויון, פלורליזם וצדק חברתי חשובים לכם, חשוב שתשפיעו מבפנים.

ההתפקדות למפלגות להן אנחנו מצביעים מבטיחה ייצוג והשפעה על סדר היום הציבורי, ותאפשר ליהדות הרפורמית הישראלית להשמיע את קולה ולבנות יחד את הכוח הציבורי של היהדות הרפורמית בישראל. בקיצור, לא רק מצביעים – מתפקדים!


מלאו את הטופס למטה, התפקדו למפלגה והצטרפו לתא הרפורמי במפלגה שלכם!

 
 
  • התנועה הרפורמית אינה מזוהה מפלגתית ואנו קוראים לכל אדם להצטרף למפלגה אליה הוא מצביע על מנת להגדיל את השפעתו
  • ההתפקדות לחלק מהמפלגות כרוכה בתשלום שנתי של דמי חבר.  תשלום זה עובר ישירות למפלגה ולא לתנועה הרפורמית
  • חברי/ות התאים יקבלו הכוונה וסיוע לפעול יחד לממש את ערכי התנועה הרפורמית במפלגות להן הם מצביעים/ות.
  • על פי הוראת החוק, כל אזרח רשאי להתפקד למפלגה אחת בלבד
  • פרטי הנרשמים נשמרים במאגר המידע של התנועה הרפורמית ולא יועברו לאף גורם מלבדה.